kursy

RODZAJE  KURSÓW:

Stopień zaawansowania kursanta określa się na podstawie napisanego przez niego testu oraz bezpłatnej rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzą lektorzy. Nie dotyczy to osób rozpoczynających naukę od podstaw.

Dzieci 4-6 lat, Dzieci 7-9 lat:

Dzieci posiadają szczególną zdolność do przyswajania wiedzy. Z dużą łatwością i swobodą nabywają umiejętność posługiwania się językiem obcym. Tworząc program dla dzieci kierujemy się zasadą łączenia zabawy z nauką aby wykorzystać ich spontaniczną gotowość do uczenia się. Poprzez gry, zabawy ruchowe, piosenki i rymowanki stymulowana jest słuchowa i wzrokowa pamięć dziecka. Starszym dzieciom wprowadzamy podstawy pisania i czytania w języku obcym. Nauka w dzieciństwie umożliwia przyswojenie sobie autentycznej wymowy i akcentu, ułatwia sprostać przyszłym wymaganiom w szkole oraz gwarantuje lepszy start w karierze zawodowej.

Dzieci 10-12 lat (2-3 poziomów zaawansowania):

W tej grupie wiekowej kładziemy większy nacisk na kształcenie słuchu oraz mowy ze względu na łatwość z jaką dzieci przyswajają sobie autentyczną wymowę oraz akcent. Realizujemy to poprzez stosowanie gier, zabaw ruchowych, piosenek i rymowanek podczas których uczniowie bawią się, a jednocześnie poznają język. Ponadto wprowadzamy podstawy gramatyki, której elementy są następnie utrwalane podczas urozmaiconych i ciekawie dobranych ćwiczeń.

Młodzież 13-17 lat (3 poziomy zaawansowania):

Przewidujemy stworzenie trzech poziomów zaawansowania, gdyż uczniowie w tym wieku posiadają bardzo zróżnicowane umiejętności językowe, w zależności od indywidualnych zdolności oraz form, w jakich wcześniej uczyli się języka. I tak w grupie dla początkujących znajdą się osoby, które nigdy nie uczyły się języka, jak również te, które muszą powtórzyć podstawy. U średnio-zaawansowanych zakładamy wcześniejsze opanowanie podstaw, co nie wyklucza w razie potrzeby powtórek. Grupa zaawansowana będzia miała zajęcia prowadzone pod kątem przyszłej matury. Treści i sposób uczenia będzie dostosowany do wieku słuchaczy.

Matura (poziom podstawowy lub rozszerzony):

Zajęcia odbywają się od końca września do końca kwietnia i obejmują ćwiczenia z:

  1. kształcenia słuchu: uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania dostosowanego do poziomu maturalnego w trakcie którego odpowiadają na pytania. Następnie weryfikują stopień zrozumienia tekstu poprzez analizę zapisu nagrań, dzięki któremu poznają nowe wyrażenia
  2. rozumienia tekstu czytanego: uczniowie kształcą tę umiejętność poprzez czytanie tekstów z różnych dziedzin. Stopień zrozumienia weryfikowany jest za pomocą pytań prawda / fałsz, testu wyboru lub uzupełniania brakujących fragmentów w tekście. Praca z tekstem umożliwia naukę nowych zwrotów i wyrażeń, uczy poprawnej stylistyki oraz prowokuje konwersację.
  3. budowania wypowiedzi pisemnej: uczniowie uczą się strategii pisania krótkich i długich tekstów użytkowych, analizują modele poszczególnych wypowiedzi pisemnych, poznają przydatne zwroty i słownictwo, pracują nad sprawdzaniem poprawności językowej tekstu oraz eliminowaniem błędów gramatycznych i słownikowych.
  4. kształcenia sprawności mówienia: jako jedna z najtrudniejszych umiejętności językowych do opanowania, ćwiczona jest systematycznie i intensywnie. Uczniowie poznają wyrażenia, słownictwo oraz strategię wypowiedzi ustnej z zakresu uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń, negocjowania i opisu ilustracji ( poziom podstawowy) oraz rozmowy na podstawie materiału stymulującego i prezentacji tematu ( poziom rozszerzony).
  5. gramatyki: uczniowie utrwalają wiedzę dotyczącą głównych zagadnień gramatycznych, których znajomość jest niezbędna na obu poziomach egzaminu ustnego i pisemnego.
  6. słownictwa: uczniowie wzbogacają słownictwo z okreslonych dziedzin tematycznych obowiązujących na egzaminie maturalnym.

Ponadto maturzyści zobowiązani będą wykonywać szereg dodatkowych ćwiczeń w domu w celu podniesienia skuteczności nauki.

Dorośli:

Kurs dla początkujących:

Przewidziany jest dla osób rozpoczynających naukę języka obcego lub chcących utrwalić jego podstawy. Kurs prowadzony jest w oparciu o podręcznik i uzupełniany bogatymi materiałami dodatkowymi z z zakresu wszystkich sprawności językowych.

Kurs dla średnio-zaawansowanych:

Przeznaczony jest dla osób, które opanowały język na poziomie średnim. Kurs prowadzony jest w oparciu o podręcznik i uzupełniany bogatymi materiałami dodatkowymi z zakresu wszystkich sprawności językowych.

Konwersacje z elementami gramatyki i słownictwa:

W kursie mogą wziąć udział osoby, które opanowały język przynajmniej na poziomie średnim, chcą skupić się na kształceniu sprawności z zakresu mówienia, a przy okazji wzbogacić słownictwo i utrwalić zagadnienia gramatyczne jako niezbędne elementy do prowadzenia konwersacji. Kursanci prowadzą dialogi z zakresu sytuacji z dnia codziennego, relacjonują wydarzenia, prowadzą negocjacje, opisują ilustracje, budują fikcyjne opowiadania oraz wypowiadają się na przeróżne, niekiedy kontrowersyjne tematy. Zajęcia oparte są na materiałach tematycznych stymulujących rozmowę oraz ćwiczeniach językowych z wybranych dziedzin.

Kursy egzaminacyjne:

Kurs przewidziany jest dla osób, które zamierzają zdawać egzamin państwowy z języka obcego. Zajęcia prowadzone są w oparciu o testy egzaminacyjne z zakresu słuchania, czytania, pisania, mówienia oraz gramatyki.

Business English + General English:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które opanowały język przynajmniej na poziomie średnim oraz chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu języka biznesu. Program łączy w sobie elementy Business English oraz języka codziennego użytku. Zajęcia między innymi opierają się na zagadnieniach związanymi z odbywaniem i przeprowadzaniem rozmowy o pracę, udzielaniu i uzyskiwaniu informacji, prowadzeniem negocjacji, składaniem raportów lub udzielaniu prezentacji. Główny nacisk kładziemy na umiejętność prowadzenia konwersacji. Słuchacze zapoznają się ze słownictwem z dziedziny ekonomii, finansów, księgowości, zarządzania czy rynku pracy oraz uczą się strategii pisania CV i listów motywacyjnych. Ponadto kursantom proponowane są ćwiczenia ze słuchu, ćwiczenia wzbogacające i utrwalające słownictwo oraz zasady gramatyczne.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1058229155');