o szkole

O szkole:

Zajęcia są prowadzone przez lektorów posiadających niezbędne wykształcenie filologiczne, jak również bogate doświadczenie zawodowe w różnych typach szkół i z różnymi grupami wiekowymi. Gwarantują oni wysoki poziom prowadzenia zajęć.

Lekcje będą się odbywały w małych, maksymalnie 8-osobowych grupach. Umożliwi to dostosowanie się lektorów do indywidualnych potrzeb uczniów i da każdemu szansę częstego zabierania głosu, co w nauce języka jest niezwykle istotne. Grupy tworzone będą na podstawie testu i rozmowy kwalifikacyjnej, ich wyniki będą jednak stanowiły tylko informację dla uczniów i lektorów. Umiejętności każdego ucznia rozpatrywać będziemy indywidualnie, uwzględniając preferencje dotyczące wyboru grupy. Zmiana grupy będzie możliwa również w trakcie roku szkolnego, o ile pozwolą na to względy organizacyjne. Zachęcamy również do tworzenia własnych grup, co umożliwi lepsze dostosowanie sie do Państwa potrzeb (na przykład dzieci chodzące do jednej klasy posiadają najczęściej zbliżone umiejętności językowe i mają podobne braki). Wiąże się to również z rabatami, które umożliwią obniżenie kosztów nauki.

Dla osób, które nie chcą lub nie mogą brać udziału w zajęciach grupowych przewidujemy lekcje indywidualne.

Są one prowadzone według potrzeb konkretnych osób, dostosowujemy się pod względem formy nauki, intensywności, dobieramy odpowiednie podręczniki lub wykorzystujemy te, które uczniowie juz posiadają.

Prowadzimy też szeroko rozumiany „serwis językowy”: w razie potrzeby możemy udzielić jedną lub kilka lekcji, aby nadrobić braki w szkole, czy przygotować do egzaminu.

Uczestnicy kursów i indywidualnych lekcji otrzymają bezpłatnie materiały, które będą wykorzystywane podczas lekcji lub w zadaniach domowych. Podręczniki zostaną wybrane wspólnie z uczniami na pierwszych zajęciach. Szkoła dysponuje własnym księgozbiorem, na miejscu będzie można skorzystać z wybranych pozycji.

Świadczymy też inne usługi związane ze znajomością języków obcych, takie jak tłumaczenia, rozmowy telefoniczne itp. Postaramy się spełnić wszystkie Państwa życzenia!

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1058229155');